CAVEMAN-WINES

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
De algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven zijn van toepassing op alle producten aangeboden op www.caveman-wines.be . Elke bestelling impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden.
Bestellingen en betalingen - webshop
Bestellingen gebeuren online via de webshop, per mail op harald@caveman-wines.be of tijdens proeverijen. Na ontvangst van de betaling worden de goederen verzonden. Bestellingen die nog niet verzonden zijn, kunnen kosteloos geannuleerd worden. In geval van niet tijdige betaling (14 dagen na bestelling) mag Caveman Wines de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.
Bestellingen en betalingen - winkel
De goederen zijn contant betaalbaar bij levering, tenzij anders vermeld op de factuur of op de bestelbon. Wanneer een factuur gedurende meer dan 8 dagen na haar vervaldag onbetaald blijft, zullen alle bijkomende kosten (schadebeding 10% op de hoofdsom, met een minimun van €50) en nalatigheidsinteresten (10% per jaar) aangerekend worden
Leveringen
Caveman Wines levert enkel in België. Verzendingen gebeuren via Bpost of officiële koerierdiensten. Bestellingen worden meestal binnen 48h (niet-bindend) na ontvangst van betaling uitgeleverd. Goederen die retour komen, zullen terug verzonden worden mits een bijkomende toeslag.
De besteller is verplicht de goederen bij ontvangst te inspecteren, en geopende of beschadigde zendingen te weigeren, waarna Caveman Wines gecontacteerd dient te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Prijzen
Tenzij anders aangegeven geldt de prijs voor een fles van 0,75 liter inhoud. Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW en accijnzen. De eventuele verzendingskosten worden apart vermeld. Promotionele aanbiedingen zijn geldig tot de aangegeven datum en dit zolang de voorraad strekt.
Productinformatie
Alle productinformatie op onze website wordt steeds zo nauwkeurig en up-to-date mogelijk omschreven, maar blijft algemeen, en kan dus niet opgevat worden als een gepersonaliseerd advies van Caveman Wines aan de gebruiker. Indien bepaalde informatie onvolledig of onjuist zou zijn zullen we dit zo snel mogelijk rechtzetten.
Het jaartal op de afbeeldingen van de flessen kan verschillen van dat van de omschrijving. In zulk geval is het jaartal van de omschrijving het juiste.
Caveman Wines is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte foutieve gegevens, noch voor de inhoud van, of schade die zou ontstaan zijn door het gebruik van eventueel gelinkte websites.
De informatie op www.caveman-wines.be kan op elk moment, en zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving aangepast worden.
Beschikbaarheid
De beschikbaarheid van de goederen wordt aangegeven op onze website. Indien door onopzettelijke fouten, of door de onmogelijkheid van de leverancier goederen niet meer leverbaar zijn, zal Caveman Wines de besteller zo snel mogelijk contacteren en een oplossing voorstellen. In zulk geval hebben beide partijen het recht om de transactie te annuleren, en dit zonder bijkomende kosten.
In het geval van overmacht (externe factoren buiten de controle van Caveman Wines) kunnen leverings- en andere verplichtingen opgeschort worden, met een maximum van 8 weken waarna beide partijen bevoegd zijn de overeenkomst te ontbinden zonder schadevergoeding.
Kwaliteitsgarantie en retourneren
Caveman Wines staat achter de kwaliteit van de aangeboden producten. Mocht om welke reden dan ook, een product toch niet aan de verwachtingen voldoen, dan nemen we dit binnen de 15 kalenderdagen na leverdatum terug. Dit geldt enkel voor ongeopende, nog verkoopbare goederen. Geopende producten worden niet teruggenomen, noch terugbetaald. De retourkosten en -risico's zijn ten laste van de besteller. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.
Na ontvangst van de conforme goederen worden deze binnen de 30 dagen terugbetaald (inclusief eerdere verzendingskosten) door Caveman Wines. Niet conforme goederen worden niet terugbetaald.
Een uitzondering hierop geldt voor speciaal voor de besteller gemaakte goederen. Deze kunnen niet geretourneerd worden.
Goederen moeten worden teruggestuurd naar Caveman Wines, Heideland 37, 2640 Mortsel

Afdrukken